Step 1: Design Learning Tasks

Step 1: Design Learning Tasks

Watersystems 

Next part will be Dutch. At some point I will translate it.

Mogelijke rollen (besef dat dit traditioneel is)

 1. Beheerder / opdrachtgever
  Waterschap voor landelijk gebied, gemeente voor stedelijk gebied.
  Is de budgethouder
 2. Ontwerper / Adviseur
  Werkzaam bij adviesbureau, is verantwoordelijk voor het rekenwerk.
  Kost geld en maakt ramingen voor de uitvoering van het werk
 3. Aannemer
  Voert de werkzaamheden uit.
  Is verantwoordelijk voor tijdelijke voorzieningen
  Bepaalt de uiteindelijke kosten

Mogelijke subrollen (bijrollen :-)):

 • bewoner (belastingbetaler)
 • NGO (natuur)
 • Provincie
 • Visser
 • Landbouwer

Opbouw van complexiteit:

 1. Op objectniveau
  simpel: Bekijkt object per stuk (bv alleen één stuw)
  complex : Samenhang van alle objecten (geheel watersysteem)
 2. Op vloeistofmechanica
  simpel: eenparig, uniform (neerslag, debieten, stroomsnelheden zijn gelijk)
  complex: niet eenparig, niet-uniform (neerslag, debieten, stroomsnelheden, variëren)
 3. Op dimensie
  simpel : alle objecten hebben dezelfde afmetingen
  complex: afmetingen kunnen variëren
 4. Op financiën
  simpel: geld speelt geen rol
  complex: er is een beperkt budget beschikbaar
 5. Op samenwerking
  simpel: geen samenwerking, bepaalt zelf de oplossing
  complex: moet rekening houden met de mening van anderen

 

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.